Välkommen till HAKIR - Handkirurgiskt kvalitetsregister!

Här fyller du i dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna skicka nya inloggningsuppgifter till dig när det är dags för uppföljningen, 3 och 12 månader efter din operation.

Kontaktuppgifter före Operation

Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på skicka så kommer du automatiskt vidare till enkäten.

Alla uppgifter är obligatoriska

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Mobiltelefonnummer (070-123 12 31)


Mailadress:

Upprepa mailadress:

 

Efter operation

Om du använder länken i din mailadress eller sms kommer du direkt till enkäten och behöver inte fylla i inloggningsuppgifterna, dom fylls i automatiskt.


Har du bytt mobilnummer eller mailadress?

Fyll i dina uppgifter under ”Kontaktuppgifter före Operation” och tryck på skicka.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om HAKIR i patientinformationsbroschyren och på hemsidan www.hakir.se. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas så står det i Patientdatalagen (SFS 2008:355). Du kan också läsa mer om patientdatalagen hos Datainspektionen.